Ticketprijzen

Tijdens het seizoen 2020-2021 bieden wij uitzonderlijk geen abonnementen aan, maar uitsluitend losse tickets. 

       Voor theater, muziek, humor, dans, circus, BV en klassiek geldt een vierdelige prijzenstructuur.

       Voorbeeld:

€15 / €14 / €12 / €7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor familie geldt een tweeledige prijsstructuur

       Voorbeeld

         €7 / €5

 

 

Voor film geldt een tweeledige prijsstructuur

       Voorbeeld

         €5 / €4

VOOR THEATER, MUZIEK, HUMOR, DANS, CIRCUS, BV en KLASSIEK  

Het eerste tarief = standaardtarief

Het tweede tarief = 1 EUR korting

 • voor 65+
 • voor groepen vanaf 15 personen (de kaarten worden ineens besteld en vooraf afgehaald en worden niet meer teruggenomen) 

Het derde tarief = 3 EUR korting

 • voor alle abonnementhouders (ook 65+) tenzij de abonnee 26 jaar of jonger is (zie vierde tarief). Wie in één keer minstens vijf voorstellingen reserveert, is abonnee. Abonnementhouders kunnen in de loop van het seizoen extra voorstellingen aan hetzelfde voordelige tarief aankopen.

Het vierde tarief = 8 EUR korting

 • voor iedereen die 26 jaar of jonger is (met een minimum van 5 euro per ticket). Deze korting is zowel geldig voor abonnementen als voor losse tickets en voor alle voorstellingen, met uitzondering van de familie- en filmvoorstellingen, de tentoonstellingen en projecten. Wie 26 jaar is of jonger en online een abonnement reserveert en betaalt, betaalt het normale ABO-tarief (3 euro korting op de standaardprijs) maar kan nadien, binnen de drie maanden na reservatie, aan de balie het verschil met het voordelige -26-tarief (5 euro extra korting per ticket) via overschrijving laten terugstorten. Wie online een abonnement reserveert maar als betaalwijze ‘betalen aan de balie’ verkiest, betaalt aan de balie uiteraard slechts het voordelige -26-tarief. De baliemedewerker zal wel verzoeken om de leeftijd aan de hand van de identiteitskaart te bevestigen. Bij de aankoop van losse tickets (mogelijk vanaf 20 juni) kan je online meteen het voordelige -26-tarief selecteren en betalen.

Bijzonder tarief: 6 EUR

 • Schoolgroepen, begeleid door een leerkracht, kunnen voor de avondvoorstellingen theater, muziek, humor, dans en circus tickets aankopen aan het 'schooltarief' van 6 EUR. De tickets moeten wel vooraf gereserveerd, betaald en afgehaald worden. Per groep van min. 7 leerlingen kan één leerkracht de groep gratis vergezellen. Dit tarief geldt niet voor klassieke concerten en BV-voorstellingen.

 

VOOR FAMILIEVOORSTELLINGEN

Het eerste tarief = standaardtarief

Het tweede tarief = 2 EUR korting

 •  voor -18 jaar

 

VOOR FILMVOORSTELLINGEN

€ 5 = standaardtarief

€ 4 = reductietarief

 • voor 65+
 • voor groepen vanaf 15 personen 
 • voor 26 jaar en jonger
 • voor abonneehouders
 • voor houders van een filmstrippenkaart

Filmstrippenkaart: voor € 24 kan u zesmaal een film naar keuze bekijken of met zes een avondje uit plannen. Eén film kost voor u dan slechts € 4 in plaats van € 5. De filmstrippenkaart vervalt niet bij het einde van het seizoen. Oude filmstrippenkaarten (aangekocht aan € 18) blijven onbeperkt geldig.  

 

ANDERE

2,5 EUR

 • Houders van een Beverse VT-pas boeken alle eigen voorstellingen tegen 2,50 EUR. De VT-pas is een instrument om sociale en culturele participatie van inwoners met een bescheiden inkomen te bevorderen. Inlichtingen bij de gemeentelijke dienst voor sociale & economische zaken (03 750 16 76) of bij het Sociaal Huis Beveren (03 750 92 21).

GRATIS

 • Toegang voor de meeste tentoonstellingen en activiteiten binnen projectwerking (het straattheaterfestival e.a.) 

 

Wist je dat...?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jongeren t.e.m. 26 jaar zeer voordelig tickets kunnen aankopen?

 

 

 

 

 

 

 

schoolgroepen een voorstelling kunnen bijwonen aan 6 euro?